Gemeente_Rotterdam_Logo

Beslismodel Rotterdam Open Data

opnieuw

Vraag 3

Betreffen de data geheime informatie dan wel (bedrijfs)vertrouwelijke informatie?

* Geheime informatie of (bedrijfs)vertrouwelijke informatie is informatie die binnen de gemeentelijke organisatie kan worden gedeeld, maar niet daarbuiten, zoals interne rapportages, tevredenheidsonderzoeken en audit rapporten. De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

jaweet ik nietneeterug