Gemeente_Rotterdam_Logo

Beslismodel Rotterdam Open Data

opnieuw

Vraag 2a

Heeft de gemeente toestemming van de rechthebbende (derde partij) om de data vrij te geven?

* Onder (intellectuele) eigendomsrechten verstaan we onder andere het auteursrecht: het exclusieve recht van een auteur om zijn creatieve werken te openbaren en te verveelvoudigen. Wanneer de gemeente rechthebbende is van deze data of de gemeente toestemming heeft van de rechthebbende om deze data vrij te geven, is er in principe geen risico bij vrijgave van de data met betrekking tot (intellectuele) eigendomsrechten.

jaweet ik nietneeterug