Gemeente_Rotterdam_Logo

Beslismodel Rotterdam Open Data

Vraag 1

Bevatten de data gegevens van personen of zijn de data te herleiden naar gegevens waar de Wet bescherming persoonsgegevens op rust?

* Persoonsgegevens zijn direct (naam, geboortedatum, adres, woonplaats) of indirect (inkomen, waarde van eigendom) te relateren aan een persoon. Dit geldt ook voor bijzondere persoonsgegevens (ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijke verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging). Als de data direct of indirect te relateren zijn aan een persoon en daarmee onder de bescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen, is het juridisch niet toegestaan deze data vrij te geven. Bij overlijden vervalt de bescherming op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de gegevens ook betrekking hebben op nog levende personen (bijvoorbeeld op familieleden).

ja nee