Gemeente_Rotterdam_Logo

Beslismodel Rotterdam Open Data

Open Data Beslismodel

Dit beslismodel is gemaakt door het Kenniscentrum Creating010 van de Hogeschool Rotterdam in het kader van het SIA Raak Project: Professionals Supported - Rotterdam Open Data, voor de Gemeente Rotterdam. Met dit beslismodel kan je testen of en hoe een dataset kan worden geopend en geschikt gemaakt voor hergebruik. Voor informatie of vragen kunt u mailen naar Ferry de Groot: fh.degroot@rotterdam.nl, Programma manager Open Data Rotterdam

De contactpersonen waar naar verwezen wordt in de beslisboom, moeten in de sourcecode vervangen worden door contactpersonen van de eigen organisatie.

Open Data zijn gegevens die beschikbaar worden gesteld voor iedereen om naar eigen wens te gebruiken en te publiceren, met vermelding van de databron als enige restrictie. De data zijn meestal kosteloos verkrijgbaar. In sommige gevallen kunnen marginale kosten in rekening gebracht worden om de kosten te dekken van vrijgaven, dit is echter een uitzondering. (Open) data kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen en geografische kaarten tot statistieken over de buitenruimte. Het betreft nooit gegevens die te herleiden zijn naar personen, informatie die de bestuurlijke taak van de gemeente kan verhinderen of die tot terrorisme kunnen leiden. Open Data heeft de potentie tot het creëren van nieuwe ideeën en concepten voor mobiele applicaties, extra dienstverlening voor bestaande producten, of nieuwe inzichten door het combineren van diverse datasets.

Deze beslisboom is ook als pdf, xml, en zip bestand te downloaden.

start